Mykket Morton beim 1. Göttinger Folk Festival im Vinyl-Reservat

Mykket Morton beim 1. Göttinger Folk Festival im Vinyl-Reservat

Mykket Morton beim 1. Göttinger Folk Festival im Vinyl-Reservat

Mykket Morton beim 1. Göttinger Folk Festival im Vinyl-Reservat