Bild-Galerie: Cäthe live bei Music Store Berlin am 12.10.2011

Am Mittwoch, 12. Oktober 2011 in Berlin: Cäthe live im Plattenladen Music Store Berlin im Rahmenprogramm der Plattenladenwoche 2011:

Cäthe live am 12.10.2011 bei Music Store Berlin
Cäthe live am 12.10.2011 bei Music Store Berlin
Cäthe live am 12.10.2011 bei Music Store Berlin
Cäthe live am 12.10.2011 bei Music Store Berlin
Cäthe live am 12.10.2011 bei Music Store Berlin
Cäthe live am 12.10.2011 bei Music Store Berlin